5414 AH Portret Marii Zofii Matuszewskiej, siostry wizytki, 1935, pastel, karton

Kategoria: Tag