3380 AHSiD – Konspekt pracy ks. Franciszka Sola-rza „Ołpiny – wieś w powiecie jasielskim”